Od 1.01.2015 roku
Wydawnictwo "Karpaty"
nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży internetowej.
Prosimy nabywać nasze publikacje w sklepie internetowym
firmy Cartographica s.c.
- www.kartografia.krakow.pl

Szukaj

Wydawnictwo KARPATY - Andrzej Łączyński

Adres do korespondencji:
30-043 Kraków, ul.Biernackiego 17/39
tel: stacjonarny - zlikwidowany
kom: komórkowy - zlikwidowany
mail: biuro@kartografia.krakow.pl

Pełna oferta - Wieliczka

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” w 1978 roku została umieszczona na pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, a w 1994 roku została uznana przez Prezydenta RP za pomnik historii. Kopalnia eksploatowała wielickie złoże solne przez blisko dziewięć wieków i ma 9 poziomów: od pierwszego sięgającego około 64 m pod powierzchnię ziemi, po ostatni leżący na głębokości 327 m. Łączna długość chodników w kopalni wynosi niemal 250 km. Ogrom kopalni jawi się zaś wtedy, gdy po przejściu Trasy Turystycznej uświadomi się sobie, że to zaledwie 3% z ogółu ponad 2000 wyrobisk. W znajdujących się na Trasie chodnikach i kilkunastu komorach zachowane są ślady dawnych technik eksploatacji złoża i sposobów zabezpieczania wyrobisk. Wszystko to wzbogacone jest rzeźbami, płaskorzeźbami i różnego rodzaju kompozycjami w soli związanymi z kopalnią. Ewenementem na skalę światową jest solna kaplica św. Kingi. Znajduje się też tu podziemna ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich.

WIELICZKA – ZABYTKOWA KOPALNIA SOLI

Album z fotografiami znanego fotografika Janusza Podleckiego i wstępem Stanisława Anioła górnika-rzeźbiarza, autora kilku rzeźb w kopalni....
cena internetowa Cartographica: 17.00 zł
cena rynkowa: 28.00 zł

Opracowanie Prekursor