Od 1.01.2015 roku
Wydawnictwo "Karpaty"
nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży internetowej.
Prosimy nabywać nasze publikacje w sklepie internetowym
firmy Cartographica s.c.
- www.kartografia.krakow.pl

Szukaj

Wydawnictwo KARPATY - Andrzej Łączyński

Adres do korespondencji:
30-043 Kraków, ul.Biernackiego 17/39
tel: stacjonarny - zlikwidowany
kom: komórkowy - zlikwidowany
mail: [email protected] [email protected]

Stanisław Anioł

Górnik rzeźbiarz, wykonał kilka rzeźb i tablic w Kopalni Soli „Wieliczka”, m.in. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II. Autor wstępu do albumu „Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli”.

zobacz książki tego autora »

Marcin Fabiański

Prof. dr hab. na Uniwersytecie Jagiellońskim, historyk sztuki, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Autor licznych książek o tematyce krakowskiej. Dla Wydawnictwa „Karpaty” napisał teksty do „Miniatur z Kodeksu Baltazara Behema”.

zobacz książki tego autora »

Zygmunt Ficek

Polonista i nauczyciel. Z zamiłowania poeta i fotografik. Autor fotografii do wydanych przez „Karpaty” albumów „Babia Góra”, „Tatry” i „Tatry Wysokie”.

zobacz książki tego autora »

Jan K. Ostrowski

Prof. dr hab. na Uniwersytecie Jagiellońskim, historyk sztuki, były wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Autor licznych publikacji o tematyce naukowej i krakowskiej. Dla Wydawnictwa „Karpaty” napisał tekst do albumu „Wawel – zamek i katedra”.

zobacz książki tego autora »

Janusz Podlecki

Socjolog i znany krakowski fotografik. Autor wielu albumów o tematyce krajoznawczej. Dla Wydawnictwa „Karpaty” wykonał fotografie m.in. do wielu wydań albumu „Kraków”, albumów „Wieliczka”, „Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli”, „Kraków piękny i baśniowy”, „Świątynie i kaplice Wieliczki”, „Franciszkańskie sanktuaria”, „Wawel – zamek i katedra”, „Uniwersytet Jagielloński”, „Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Kraków dawniej i dziś”, „Miniatury z kodeksu Baltazara Behema” oraz planów panoramicznych, składanek i widokówek tematyce krakowskiej, ojcowskiej i wielickiej.

zobacz książki tego autora »

Julian Przemyski

Przewodnik i krajoznawca, zasłużony działacz kultury i zasłużony działacz turystyki. Dla Wydawnictwa „Karpaty” pisał m.in. teksty do albumów „Tatry” i „Tatry Wysokie”, podpisy do fotografii w albumach „Kraków”. Autor map w albumach o tematyce tatrzańskiej.

zobacz książki tego autora »

Artur Rotter

Geograf. Autor tekstów do wydanych przez „Karpaty” albumów „Kraków” i „Babia Góra” oraz przewodnika „Smocza Jama w Wawelu”.

zobacz książki tego autora »

Mariusz Szelerewicz

Speleolog, współzałożyciel Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego i jego członek honorowy. Specjalizował się w poznawaniu i dokumentowaniu jaskiń największego polskiego obszaru krasowego – Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Współautor nagrodzonych książek „Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej” i „Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego”. Autor licznych planów jaskiń, planów i widoków miast, map turystycznych i ilustracji do przewodników turystycznych i indywidualnych wydawnictw. Pomysłodawca stworzenia Jaskiniowego Klubu Jurajskiego – organizacji zrzeszającej młodzież zainteresowaną jaskiniami jurajskimi (1988). Były redaktor naczelny i wydawca ogólnopolskiego kwartalnika „Jaskinie”. Opracowywał dla Wydawnictwa „Karpaty” mapy i plany panoramiczne m.in. „Ojcowski Park Narodowy”, „Babiogórski Park Narodowy”, „Stary Kraków” i „Kraków − Kazimierz”, a także liczne mapy i plany do różnych publikacji. Był też współautorem przewodnika „Smocza Jama w Wawelu”.

zobacz książki tego autora »

Opracowanie Prekursor