Od 1.01.2015 roku
Wydawnictwo "Karpaty"
nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży internetowej.
Prosimy nabywać nasze publikacje w sklepie internetowym
firmy Cartographica s.c.
- www.kartografia.krakow.pl

Szukaj

Wydawnictwo KARPATY - Andrzej Łączyński

Adres do korespondencji:
30-043 Kraków, ul.Biernackiego 17/39
tel: stacjonarny - zlikwidowany
kom: komórkowy - zlikwidowany
mail: [email protected] [email protected]

Autor: Mariusz Szelerewicz

Mariusz Szelerewicz

Speleolog, współzałożyciel Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego i jego członek honorowy. Specjalizował się w poznawaniu i dokumentowaniu jaskiń największego polskiego obszaru krasowego – Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Współautor nagrodzonych książek „Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej” i „Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego”. Autor licznych planów jaskiń, planów i widoków miast, map turystycznych i ilustracji do przewodników turystycznych i indywidualnych wydawnictw. Pomysłodawca stworzenia Jaskiniowego Klubu Jurajskiego – organizacji zrzeszającej młodzież zainteresowaną jaskiniami jurajskimi (1988). Były redaktor naczelny i wydawca ogólnopolskiego kwartalnika „Jaskinie”. Opracowywał dla Wydawnictwa „Karpaty” mapy i plany panoramiczne m.in. „Ojcowski Park Narodowy”, „Babiogórski Park Narodowy”, „Stary Kraków” i „Kraków − Kazimierz”, a także liczne mapy i plany do różnych publikacji. Był też współautorem przewodnika „Smocza Jama w Wawelu”.

SMOCZA JAMA W WAWELU – PRZEWODNIK

SMOCZA JAMA jest jaskinią krasową w wapiennym wzgórzu wawelskim i według legendy była zamieszkana przez smoka wawelskiego. Łączna długość...
cena internetowa Cartographica: 3.00 zł
cena rynkowa: 5.00 zł

WIELICZKA – ZABYTKOWA KOPALNIA SOLI

Album z fotografiami znanego fotografika Janusza Podleckiego i wstępem Stanisława Anioła górnika-rzeźbiarza, autora kilku rzeźb w kopalni....
cena internetowa Cartographica: 17.00 zł
cena rynkowa: 28.00 zł

Opracowanie Prekursor